Nasza oferta

Nadzory

Nadzory

Inwestorskie i wykonawcze nadzory ogólnośrodowiskowe i specjalistyczne
Monitoringi

Monitoringi

Monitoringi przyrodnicze i porealizacyjne analizy środowiskowe
Inwentaryzacje

Inwentaryzacje

Inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie botaniki, dendrologii, teriologii, herpetologii i inne
Kompensacje

Kompensacje

Zabiegi czynnej ochrony przyrody, m.in. montaż wygrodzeń ochronnych dla płazów, montaż budek dla ptaków lub nietoperzy
Analizy GIS

Analizy GIS

Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych dotyczących ochrony środowiska i przyrody, szkolenia z oprogramowania QGIS