Nadzory

W ramach pełnienia nadzoru środowiskowego gwarantujemy przeprowadzenie inwestycji zgodnie z warunkami postanowień i decyzji środowiskowych, pozwoleniami wodnoprawnymi, dokumentacją kontraktową i wykonawczą oraz zgodnie z aktami prawnymi w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Nadzór pełnimy zarówno w okresie projektowania, jak również podczas realizacji Robót.

Jesteśmy świadomi, iż profesjonalny nadzór środowiskowy wymaga wiedzy i doświadczenia zarówno w zakresie technicznego przebiegu procesu inwestycyjnego, jak również na polu specjalistycznych dziedzin przyrodniczych. W celu właściwego i rzetelnego wykonania usługi współpracujemy z przyrodnikami specjalizującymi się w takich dziedzinach jak  botanika, ornitologia, teriologia, herpetologia, chiropterologia, entomologia, ichtiologia.

W ramach prowadzonych nadzorów zapewniamy przeprowadzenie wszelkich działań kompensacyjnych, m.in. montaż i serwisowanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych,  ochrona drzew i zadrzewień, przenoszenie chronionych roślin i zwierząt do siedlisk zastępczych.

Zakres usług:

  • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej „stanu zero” wraz z odpowiednim raportem początkowym
  • Uzyskiwanie wszystkich niezbędnych decyzji i zezwoleń organów ochrony środowiska i wykonywanie obowiązków nałożonych w decyzjach i zezwoleniach
  • Nadzór nad realizacją Robót w zakresie prawidłowego wykonania urządzeń ochrony środowiska i kontrola zgodności wykonywania urządzeń ochrony środowiska z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z wydanymi decyzjami i postanowieniami administracyjnymi
  • Nadzorowanie wpływu wykonywanych prac na siedliska i populację gatunków chronionych oraz obszary chronione

 

  • Zapewnienie w razie potrzeby konsultacji z ekspertami takimi jak: dendrolog, chiropterolog, entomolog, ichtiolog oraz innych dziedzin z zakresu środowiska
  • Wykonywanie bezpośrednich prac terenowych w zakresie czynnej ochrony (m.in. montaż tymczasowych wygrodzeń dla płazów)
  • Przygotowywanie raportów miesięcznych dokumentujących działania nadzoru przyrodniczego
  • Udział w naradach technicznych i Radach Budowy

Skontaktuj się

Procesy inwestycyjne w zgodzie z naturą