Doświadczenie

Posiadamy ponad 12-letnie doświadczenie w branży ochrony środowiska. Wykonujemy badania i analizy przyrodnicze, w szczególności nadzory, monitoringi bądź inwentaryzacje przyrodnicze przy największych inwestycjach budowlanych o strategicznym znaczeniu krajowym.

Wykonaliśmy szereg usług środowiskowych na takich inwestycjach jak droga ekspresowa S7 na odcinku Nidzica-Napierki, droga ekspresowa S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica, droga ekspresowa S7 na odcinku Olsztynek-Ostróda, droga ekspresowa S7 na odcinku Ostróda-Miłomłyn, droga ekspresowa DK16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie, droga ekspresowa S61 na odcinku Wysokie – Raczki, autostrada A2 na odcinku odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, obwodnica Olsztyna, obwodnica Trójmiasta, obwodnica Żyrardowa, obwodnica Augustowa, obwodnica Olecka, droga wojewódzka na odcinku Połaniec – Mielec, Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, Port Północny Gdańsk.

Współpracowaliśmy m.in. z takimi firmami  jak GDDKiA w Olsztynie, GDDKiA w Warszawie, GDDKiA w Białymstoku, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o., Eurovia S.A., N.V. Besix S.A., NDI S.A., Mota – Engil Central Europe S.A., MGGP S.A., WYG International Sp. z o.o., Databout sp. z o.o., Warmia i Mazury Sp. z o. o., KSAR Sp. z o.o. Sp. k., FPP Enviro Sp. z o.o., IPROEKO Sp. z o.o., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Pracownia Badań Środowiskowych „ACER” s.c., Direx S.A., NATURPROJEKT Sp. z o.o.,

                                  


Wykształcenie

Jako właściciel firmy jestem absolwentem studiów magisterskich SGGW (leśnictwo, specjalizacja: ochrona przyrody), a także studiów podyplomowych „GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska” w WAT w Warszawie oraz studiów podyplomowych GIS – System Informacji Geograficznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Przed założeniem firmy zdobywałem doświadczenie zawodowe m.in. jako pracownik Lasów Państwowych oraz pracownik jednej z największych polskich firm zajmujących się ochroną środowiska. Posiadam również 5-letnie doświadczenie jako pracownik naukowy w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W efekcie moich, wciąż pogłębianych, doświadczeń naukowych, zawodowych oraz wieloletnich zainteresowań zyskałem profesjonalną wiedzę i doświadczenie na polu zarządzania procesami inwestycyjnymi w zakresie zgodności z szeroko rozumianą ochroną środowiska i ochroną przyrody.


Zespół

 • inż. Mateusz Wiśniewski – specjalista ochrony środowiska. Absolwent Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku leśnictwo
 • mgr inż. Maria Mikołajczak – specjalistka ds monitoringów i nadzorów przyrodniczych. Absolwentka Wydziału Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, na kierunku ochrona środowiska
 • lic. Łukasz Szymkowiak – specjalista ds nadzorów przyrodniczych i analiz GIS. Absolwent Wydziału Biologiczno – Chemicznego oraz Wydziału Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie w Białymstoku, na kierunku ochrona środowiska i ekonomia
 • mgr inż. Patryk Głuszek – specjalista terenowy ds monitoringów i kompensacji przyrodniczych. Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku leśnictwo

Realizacje

Firma Vita Arbor dotychczas brała udział w następujących projektach:

 • Nadzór herpetologiczny na terenie budowy drogi ekspresowej nr 7 i dróg dojazdowych, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (2011, 2012)
 • Nadzór herpetologiczny na terenie rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie (2012)
 • Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 (2011)
 • Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 (2012)
 • Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy drogi ekspresowej nr 7 i dróg dojazdowych, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (2011, 2012)
 • Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie (2012)
 • Zabezpieczanie drzew znajdujących się w granicach budowy Obwodnicy Augustowa (2013)
 • Utrzymywanie charakteru otwartej przestrzeni poprzez usuwanie zakrzaczeń i odrośli w projekcie „Czynna ochrona biotopów cietrzewia w Nadleśnictwie Szczytno obszar OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka” (2014)
 • Monitoring obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt na autostradzie A2, odcinek Świecko – Nowy Tomyśl (2013)
 • Wykonanie pasów z piachem na dwóch przejściach dla zwierząt w ramach projektu pn.:”Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku” (2013)
 • Monitoring skuteczności wykorzystania obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt wraz z monitoringiem urządzeń tj. pasów z piachem, fotopułapek, kuwet z tuszem w ramach realizacji przez firmę FPP Consulting Sp. z o.o. projektu pn.:”Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku” (2013)
 • Nadzór przyrodniczy nad przedsięwzięciem o nazwie „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” (2013)
 • Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie inwestycji pn:”Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (2013)
 • Wizja herpetologiczna na terenie inwestycji pn:”Budowa linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” (2013)
 • Wizja herpetologiczna w związku z modernizacją linii kolejowej E 65-Południe na odcinkach Katowice Szopienice – Katowice, Katowice – Bielsko Biała – Lipnik,  Katowice – Zebrzydowice – granica państwa (2013)
 • Monitoring 13 przejść dla zwierząt w ramach projektu „Ocena skuteczności przejść dla zwierząt oraz prowadzenie monitoringu śmiertelności ptaków na odcinku drogi ekspresowej S7 Elbląg-Pasłęk-Miłomłyn wraz z węzłem Raczki i opracowanie właściwych raportów” (2013)
 • Analiza filmów z nagrań fotopułapek z przejść dla zwierząt w ramach projektu pn.:”Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku” (2013)
 • Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec – Borki Wielkie” wraz z ustawieniem tymczasowego ogrodzenia placu budowy (2014)
 • Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy trasy szybkiego ruchu S7 na odcinku Miłomłyn – Ostróda Zadanie A (2015)
 • Wykonanie dwóch inwentaryzacji herpetologicznych w związku budową farm wiatrowych na obszarze województwa podlaskiego (2015)
 • Dostawa i montaż budek dla nietoperzy oraz budek lęgowych dla ptaków oraz likwidacja 8 gniazd bociana białego w miejscowościach Nowiny, Szymany, Szymanki(2015). Usługa wykonywana w ramach realizacji rozbudowy Portu Lotniczego w Szymanach (2015)
 • Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wykorzystania przejść dla zwierząt przez okres 3 sezonów (zimowych w przypadku przejść dla dużych i średnich zwierząt oraz letnich i jesiennych w przypadku płazów) na odcinku obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50, tj. od km 0+000 do km 15+100 (2015)
 • Naprawa stałych wygrodzeń herpetologicznych w ciągu dróg serwisowych i obsługujących na odcinku Olsztynek-Nidzica (dł. ok. 26 km) wzdłuż drogi ekspresowej S7 oraz obwodnicy Olsztynka wzdłuż drogi S51 (dł. ok. 6 km)(2015)
 • Nadzór środowiskowy teriologiczny i  herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk” (2015)
 • Wykonanie cyfrowych map inwentaryzacyjnych stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Cegłów (2015)
 • Nadzór przyrodniczy wraz z wykonaniem tymczasowego wygrodzenia ochronnego dla płazów przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego (terminal przeładunkowy) z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanym w miejscowości Stawiguda (2015)
 • Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek C1 Ostróda Południe-Rychnowo oraz pododcinek C2 Rychnowo-Olsztynek” (2015 – 2017)
 • Wykonanie przeniesienia populacji szczeżui wielkiej (Anadonta cygnea) ze zbiornika wodnego zlokalizowanego w okolicy km 26+500 nowobudowanej drogi S7, do innych wyznaczonych zbiorników wraz z wykonaniem sprawozdania (2016)
 • Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olsztyna – Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (2016)
 • Naprawa tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy trasy szybkiego ruchu S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek Pododcinek B (2017)
 • Pełnienie funkcji specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (2017 – 2022)
 • Realizacja oraz prowadzenie warsztatów pn: „Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze” dla studentów leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017)
 • Pełnienie funkcji Kierownika Zespołu ds. ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. Państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. Węzeł Wysokie – m. Raczki” (2018 – w trakcie realizacji)
 • Monitoring w latach 2019 – 2021 zastosowanych metod ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (2019 – 2021)
 • Nadzór przyrodniczy i geologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński – etap I, rozbudowa ulicy Hodowlanej” (2019)
 • Monitoring skuteczności i funkcjonowania zaprojektowanych przejść dla zwierząt w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga (2020 – 2021)
 • Nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego wraz z całą infrastrukturą techniczną w miejscowości Rusocin […]” (2020)
 • Nadzór przyrodniczy przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. gazociąg Polska – Litwa, odcinek północny” – Zadanie 1 i Zadanie 2 (2020 – 2022)
 • Pełnienie funkcji specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie – Mrągowo (2020 – w trakcie realizacji)
 • Nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku socjalno-biurowego i zagospodarowania terenu Centrum Dystrybucyjnego w Rusocinie […] (2021)
 • Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 (2021)
 • Nadzór środowiskowy w związku z budową Farmy Wiatrowej Grajewo (2021 – w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii, botaniki, lichenologii, entomologii, ichtiologii na potrzeby raportu oceny oddziaływania sporządzonego do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 (2021-2022)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii i botaniki na potrzeby raportu oceny oddziaływania sporządzonego do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obwodnicy Pisza w ciągu dk 58 i dk 63 (2021-2022)
 • Inwentaryzacja herpetologiczna dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 nas odcinku Śniadowo – Łomża” (2021-2022)
 • Monitoring skrzynek lęgowych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (2021)
 • Ekspertyza herpetologiczna obszaru „Górka Jasia” w Olsztynie (2021)
 • Nadzór przyrodniczy przy realizacji prac utrzymaniowych w korycie rzeki Łydyni na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie  (2021)
 • Nadzór przyrodniczy przy realizacji prac utrzymaniowych w korycie rzeki Wkry i Szkotówki na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie (2021)
 • Nadzór przyrodniczy (botaniczny, ornitologiczny oraz ichtiologiczny) podczas prac utrzymaniowych na rzekach Czerwienica, Stawnica, Rosica, Dunajczyk, Pławnica, Obrębówka, Struga Grudusk, Luta,Luta-Wkra, Miłotczanka, Przylepnica, Sławska Struga, Krupianka, Swojęcianka, Mak (2021)
 • Monitoring w latach 2023-2028 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Napierki-Płońsk na pododcinku Mława-Strzegowo od km 14+067,47 do km 35+490,83 (2022 – w trakcie realizacji)
 • Monitoring w latach 2023-2028 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi
  ekspresowej S7 Napierki-Płońsk na pododcinku Napierki-Mława od km 0+338,01 do km 14+068,25 (2022 – w trakcie realizacji)
 • Wykonanie monitoringu przejść dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S61 w latach 2022 – 2026 wraz z opracowaniem wyników (2022 – w trakcie realizacji)
 • Prowadzenie obserwacji cietrzewia Lyrurus tetrix na terenie Nadleśnictwa Szczytno (2022 – w trakcie realizacji)
 • Nadzór przyrodniczy (botaniczny, ornitologiczny oraz ichtiologiczny) podczas prac utrzymaniowych na rzekach Wkra, Szkotówka,  Luta, Luta-Wkra, Miłotczanka, Przylepnica, , Swojęcianka, Mak, Płodownica, Pierławka, Kanał Młyński, Kanał Brodowski, Łydynia (2022)
 • Nadzór przyrodniczy nad pracami utrzymaniowymi wału przeciwpowodziowego na rzece  Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie (2022)
 • Nadzór teriologiczny nad usunięciem tam bobrowych w ilości 60 szt. zlokalizowanych w korycie rzeki Nasielnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Ciechanowie (2022)
 • Ekspertyza herpetologiczna obszaru „Górka Jasia” w Olsztynie (2022)
 • Sprawowanie nadzoru przyrodniczego w związku z  realizacją robót budowlanych dla etapu I projektu na Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją (2022 – w trakcie realizacji)
 • Pełnienie funkcji specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15” (2022 – w trakcie realizacji)
 • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją otworu poszukiwawczego Miłaki-1K w obszarze koncesji Górowo Iławeckie 47/2001/Ł na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego (2022 – w trakcie realizacji)
 • Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na czas budowy farmy fotowoltaicznej PV Turze (2022)
 • Inwentaryzacje herpetologiczne w związku z planowaną budową trasy S19 na odcinkach: obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego – Radzyń Podlaski,  Kock – Lubartów, obwodnica Bielska Podlaskiego,  (2022 – w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja herpetologiczna w związku z planowaną inwestycją „Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76″ (2022 – w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja herpetologiczna dla projektu „Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pt.: Budowa Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie, wraz z zapleczem technicznym” (2022 – w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja herpetologiczna dla projektu „„Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Braniewo –Mamonowo” dla budowy nowej stacji na szlaku Braniewo – Granica Państwa (2022 – w trakcie realizacji)
 • Ekspertyza ornitologiczna w związku z planowanym transportem gabarytowym i związaną z tym przycinką w obrębie koron drzew w ciągu drogi wojewódzkiej DW538 na odcinku pomiędzy zjazdem z dk16 w dw538 w miejscowości Łasin do miejscowości Podlasek (2022)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii, botaniki, lichenologii, entomologii, ichtiologii na potrzeby raportu oceny oddziaływania sporządzonego do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wichrowo od km 42+170 do km 56+577” (2023- w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii, botaniki, lichenologii, entomologii, ichtiologii na potrzeby raportu oceny oddziaływania sporządzonego do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku Bartoszyce – Lidzbark Warmiński od km 23+549 do km 39+700” (2023 – w trakcie realizacji)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii, botaniki, lichenologii, entomologii, ichtiologii na potrzeby raportu oceny oddziaływania sporządzonego do decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51” (2023 – w trakcie realizacji)
 • Sprawowanie nadzoru przyrodniczego w związku z inwestycją pn. „Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami (do Rail Baltica)” (2023 – w trakcie realizacji)
 • Sprawowanie nadzoru przyrodniczego w związku z inwestycją pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Kowale Oleckie – początek obwodnicy Olecka” (2023 – w trakcie realizacji)
 • Sprawowanie nadzoru przyrodniczego w związku z inwestycją pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk”  (2023 – w trakcie realizacji)
 • Ekspertyza herpetologiczna obszaru „Górka Jasia” w Olsztynie (2023 – w trakcie realizacji)