Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Vita Arbor Maciej Nasiadko z siedzibą na ul. Ogrodowa 3/9, 12-100 Szczytno.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza firmę Vita Arbor Maciej Nasiadko z siedzibą na ul. Ogrodowa 3/9, 12-100 Szczytno, posiadającą numer NIP 7451775698 oraz REGON 280592740, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

9. Przetwarzanie danych osobowych – dotyczy zbierania, rejestrowania, organizowania, strukturyzowania, przechowywania, adaptacji lub modyfikacji danych, wyszukiwania, konsultowania, używania, ujawniania w drodze transmisji, rozpowszechniania lub udostępniania w każdy inny sposób, dostosowania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia danych osobowych”, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia RODO.

II. Cookies

Ta strona korzysta z plików cookie („ciasteczka”). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku Twojego komputera. W plikach „Cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje następujące plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

c. Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

d. Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

e. Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Własne w celu:

a. Konfiguracji serwisu

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies Zewnętrzne w celu:

a. analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

III. Dane osobowe

Kto jest administratorem danych osobowych?

1. Administratorem danych jest firma Vita Arbor Maciej Nasiadko z siedzibą na ul. Ogrodowa 3/9, 12-100 Szczytno posiadającą numer NIP 7451775698 oraz REGON 280592740.

2. Kontakt do Administratora danych możliwy jest poprzez adres e-mail: biuro@vitaarbor.pl lub numer telefonu: 790 463 438 lub listownie pod adresem: ul. Ogrodowa 3/9, 12-100 Szczytno.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość wysłania formularza kontaktowego. Podczas tej czynności przekazujesz nam takie dane osobowe, jak swój adres e-mail lub telefon oraz treść wiadomości. Dane te są przez nas później wykorzystywane do stworzenia oferty oraz kontaktu z Tobą w celu jej przedstawienia, a także do przedstawienia warunków umowy.

Google Analitycs

Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest również kod śledzący Google Analytics, który służy nam w zliczaniu statystyk naszej strony www. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na pozyskiwanie tych danych.

Jakie dane osobowe pozyskujemy i przetwarzamy?

1. Poprzez naszą stronę internetową pozyskujemy i jesteśmy administratorami takich danych, jak:

1.1 adres e-mail

2. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł skorzystać z takich funkcji na naszej stronie jak wysyłka Formularza kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem zbierania powyższych danych osobowych jest umożliwienie Użytkownikom naszej witryny korzystanie z funkcji zaprezentowanych w naszej witrynie tj. wysyłki Formularza kontaktowego. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy tak długo, aby przeprowadzić cały proces realizacji zlecenia – od wysłania oferty, poprzez uzgodnienie warunków zlecenia i zawarcie umowy. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Komu udostępniamy dane osobowe?

1. Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest kod śledzący Google Analytics, który również służy zliczaniu statystyk naszej strony www. W takiej sytuacji dane także przekazywane są do Google LLC, który jest ich administratorem.

Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Zapewniamy spełnienie wszystkich praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1.1. wglądu do danych

1.2. zmiany danych lub ich usunięcia z bazy

1.3. wycofania zgody na przetwarzanie danych

1.4. przeniesienia danych

1.5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

1.6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@vitaarbor.pl lub numer telefonu: 790 463 438 lub listownie pod adresem: Vita Arbor Maciej Nasiadko, ul. Ogrodowa 3/9, 12-100 Szczytno. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

3. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).