Monitoringi

Prowadzimy monitoringi skuteczności stosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego przy wszelkich inwestycjach infrastrukturalnych i komercyjnych. W zakresie prowadzonych przez nas monitoringów znajdują się m.in. analizy wykorzystania przez zwierzęta obiektów pełniących funkcję przejść i przepustów dla zwierząt, badania śmiertelności zwierząt przy inwestycjach liniowych, ocena stanu i funkcjonalności nasadzeń drogowych, ocena stanu wygrodzeń dróg i wygrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny oraz wszelkich urządzeń ochrony środowiska. Wykonujemy kompleksowe badania w powyższym zakresie, obejmujące zarówno wykonanie całości prac w terenie, jak również wykonanie gotowych opracowań, raportów rocznych i końcowych wraz z przestrzennymi analizami wykonanymi za pomocą oprogramowań GIS.

Zakres usług:

  • Monitoring stanu i wykorzystania przez zwierzęta obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt
  • Monitoring śmiertelności herpetofauny, awifauny oraz innych zwierząt na autostradach i drogach ekspresowych
  • Kontrola szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny

 

  • Kontrola rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej
  • Monitoring występowania płazów w zbiornikach retencyjnych
  • Opracowywanie kompleksowych raportów rocznych i końcowych

Skontaktuj się

Procesy inwestycyjne w zgodzie z naturą