Vita Arbor
 
Firma Vita Arbor realizuje usługi z branży ochrony środowiska i ochrony przyrody. Na ofertę firmy składają się:


- inwentaryzacja przyrodnicza dendrologiczna, herpetologiczna, teriologiczna,

- nadzór przyrodniczy dendrologiczny, herpetologiczny, teriologiczny,

- monitoring przyrodniczy dendrologiczny, herpetologiczny, teriologiczny,

- monitoring obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt na wszelkich inwestycjach liniowych,


- usługi GIS - analizy przestrzenne, tworzenie i aktualizacja map,

- wykonujemy również terenowe usługi związane z czynną ochroną roślin i zwierząt, m.in. stałe i tymczasowe wygrodzenia ochronne dla płazów, pasy z piaskiem do monitoringu zwierząt, zagospodarowywanie terenu wokół obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt, pielęgnacja i czynna ochrona siedlisk roślin i zwierząt, budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy.
Vita Arbor, Piduń 18, 12-122 Jedwabno, vita.arbor@gmail.com, tel +48 790 463 438 Copyright nazwa.pl