Vita Arbor
                                                    
Firma Vita Arbor dotychczas brała udział w następujących projektach:

- Nadzór herpetologiczny na terenie budowy drogi ekspresowej nr 7 i dróg dojazdowych, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (2011, 2012)

- Nadzór herpetologiczny na terenie rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie (2012)

- Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 (2011)

- Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 (2012)

- Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy drogi ekspresowej nr 7 i dróg dojazdowych, na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (2011, 2012)
- Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie (2012)

- Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie rozbudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie (2012)

- Zabezpieczanie drzew znajdujących się w granicach budowy Obwodnicy Augustowa (2013)

- Utrzymywanie charakteru otwartej przestrzeni poprzez usuwanie zakrzaczeń i odrośli w projekcie "Czynna ochrona biotopów cietrzewia w Nadleśnictwie Szczytno obszar OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka" (2014)

- Monitoring obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt na autostradzie A2, odcinek Świecko - Nowy Tomyśl (2013 kwiecień)

- Wykonanie pasów z piachem na dwóch przejściach dla zwierząt w ramach projektu pn.:"Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) - Węzeł Karczemki w Gdańsku" (2013)

- Monitoring skuteczności wykorzystania obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt wraz z monitoringiem urządzeń tj. pasów z piachem, fotopułapek, kuwet z tuszem w ramach realizacji przez firmę FPP Consulting Sp. z o.o. projektu pn.:"Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) - Węzeł Karczemki w Gdańsku" (2013 - w trakcie realizacji)- Nadzór przyrodniczy nad przedsięwzięciem o nazwie "Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej" (2013)

- Wykonanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie inwestycji pn:"Budowa drogi klasy G Połaniec – Mielec na odcinku od km 76+287 do drogi wojewódzkiej nr 985 w km 85+516 wraz ze skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (2013)

-  Wizja herpetologiczna na terenie inwestycji pn:"Budowa linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz" (2013)

-  Wizja herpetologiczna w związku z modernizacją linii kolejowej E 65-Południe na odcinkach Katowice Szopienice – Katowice, Katowice – Bielsko Biała - Lipnik,  Katowice – Zebrzydowice – granica państwa (2013)

-  Monitoring 13 przejść dla zwierząt w ramach projektu "Ocena skuteczności przejść dla zwierząt oraz prowadzenie monitoringu śmiertelności ptaków na odcinku drogi ekspresowej S7 Elbląg-Pasłęk-Miłomłyn wraz z węzłem Raczki i opracowanie właściwych raportów" (2013)

- Analiza filmów z nagrań fotopułapek z przejść dla zwierząt w ramach projektu pn.:"Analiza porealizacyjna dla węzła obwodnicy Trójmiasta(S6) z ulicą Kartuską(DK nr 7) - Węzeł Karczemki w Gdańsku" (2013)


- Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi krajowej nr 16 etap IV na odcinku Biskupiec - Borki Wielkie" wraz z ustawieniem tymczasowego ogrodzenia placu budowy (2014)

- Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy trasy szybkiego ruchu S7 na odcinku Miłomłyn - Ostróda Zadanie A (2015)

- Wykonanie dwóch inwentaryzacji herpetologicznych w związku budową farm wiatrowych na obszarze województwa podlaskiego (2015)

- Dostawa i montaż budek dla nietoperzy oraz budek lęgowych dla ptaków oraz likwidacja 8 gniazd bociana białego w miejscowościach Nowiny, Szymany, Szymanki(2015). Usługa wykonywana w ramach realizacji rozbudowy Portu Lotniczego w Szymanach (2015)

- Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wykorzystania przejść dla zwierząt przez okres 3 sezonów (zimowych w przypadku przejść dla dużych i średnich zwierząt oraz letnich i jesiennych w przypadku płazów) na odcinku obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50, tj. od km 0+000 do km 15+100 (2015)

- Naprawa stałych wygrodzeń herpetologicznych w ciągu dróg serwisowych i obsługujących na odcinku Olsztynek-Nidzica (dł. ok. 26 km) wzdłuż drogi ekspresowej S7 oraz obwodnicy Olsztynka wzdłuż drogi S51 (dł. ok. 6 km)(2015)

- Nadzór środowiskowy teriologiczny i  herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk" (2015)

- Wykonanie cyfrowych map inwentaryzacyjnych stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Cegłów (2015)

- Nadzór przyrodniczy wraz z wykonaniem tymczasowego wygrodzenia ochronnego dla płazów przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego (terminal przeładunkowy) z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanym w miejscowości Stawiguda (2015)

- Stały nadzór herpetologiczny przy realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1 Ostróda Południe-Rychnowo oraz pododcinek C2 Rychnowo-Olsztynek" (2015 - 2017)

- Wykonanie przeniesienia populacji szczeżui wielkiej (Anadonta cygnea) ze zbiornika wodnego zlokalizowanego w okolicy km 26+500 nowobudowanej drogi S7, do innych wyznaczonych zbiorników wraz z wykonaniem sprawozdania (2016)

-
Wykonywanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy obwodnicy Olsztyna - Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (2016)

- Naprawa tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla płazów na terenie budowy trasy szybkiego ruchu S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek Pododcinek B (2017)

- Pełnienie funkcji specjalisty ds. nadzoru przyrodniczego i ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (2017 - w trakcie realizacji)

- Realizacja oraz prowadzenie warsztatów pn: "Inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze" dla studentów leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2017- w trakcie realizacji)

- Pełnienie funkcji specjalisty ds. ochrony środowiska przy realizacji inwestycji pod nazwą "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. Państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. Węzeł Wysokie - m. Raczki" (2018 - w trakcie realizacji)

- Monitoring w latach 2019 - 2021 zastosowanych metod ochrony środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Nidzica - Napierki (2019 - w trakcie realizacji)
Vita Arbor, Piduń 18, 12-122 Jedwabno, vita.arbor@gmail.com, tel +48 790 463 438 Copyright nazwa.pl